Kod do przyszłości

FREE jest partnerem wiodącym w projekcie uczenia dzieci i nauczycieli programowania. Zobacz http://www.koddoprzyszlosci.pl

Prawo autorskie w edukacji elektronicznej

Prawo autorskie w edukacji elektronicznej

Wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji Online Educa Berlin 2016, gdzie zaprezentowaliśmy wystąpienie dotyczące niepewności prawnej w związku z nauczaniem przez Internet (ang.”Legal uncertainty in e-learning environments”). Główne tezy prezentacji skoncentrowały się na rosnącej niepewności w odniesieniu do wykorzystywania treści cyfrowych w procesie nauczania przez Internet, w tym zasady odpowiedzialności nauczyciela za tworzone treści oraz administratora serwisuWięcej oPrawo autorskie w edukacji elektronicznej[…]

Partnerstwo z Fundacją Girls Code Fun

Partnerstwo z Fundacją Girls Code Fun

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z Fundacją Girls Code Fun. W ramach współpracy złożony zostanie wniosek a następnie przeprowadzone szkolenia z nauki programowania nauczycieli i dzieci z języka wizualnego Scratch oraz budowy robotów Lego. Girls Code Fun to fundacja mająca na celu motywowanie i zachęcanie dzieci w wieku szkolnym do zdobywania wiedzy w zakresieWięcej oPartnerstwo z Fundacją Girls Code Fun[…]

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej poszukuje partnerów do działania 3.2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wnioski o dofinansowanie edukacji małych dzieci w zakresie programowania można składać do 30 listopada 2016 r. Programem rozwoju kompetencji cyfrowych mają zostać objęci nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych,Więcej oInnowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej[…]