Partnerstwo z Fundacją Girls Code Fun

Logo Fundacji Girls Code Fun

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z Fundacją Girls Code Fun. W ramach współpracy złożony zostanie wniosek a następnie przeprowadzone szkolenia z nauki programowania nauczycieli i dzieci z języka wizualnego Scratch oraz budowy robotów Lego.

Girls Code Fun to fundacja mająca na celu motywowanie i zachęcanie dzieci w wieku szkolnym do zdobywania wiedzy w zakresie nowych technologii. Mentorzy Girls Code Fun uczą  programowania komputerowego i przekazują umiejętności umożliwiające sukces oraz lepsze zrozumienie współczesnego świata zdominowanego przez nowe technologie.