Nowy wzór deklaracji wzięcia udziału w projekcie „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji złagodziło wymogi formalne dotyczące wyrażenia chęci do wzięcia udziału w naszej inicjatywie. Po pierwsze, wydłużono termin składania wniosków do końca czerwca, co pozwala nam wydłużyć rekrutację do 15 czerwca 2017 r. Po drugie, nie ma już potrzeby podpisywania skomplikowanych umów, a jedynie deklaracje udziału w projekcie. W związku z tym, udostępniamy nowy wzór porozumienia z gminami w ramach projektu POPC 3.1 dotyczącego podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród seniorów [Porozumienie z gminą 3-1 – NOWY WZÓR]. Raz jeszcze zachęcamy gminy do podpisywania umów współpracy w ramach tego projektu. Bez Was nie uda nam się tego zrobić! Więcej o projekcie [tutaj].