Zakończenie postępowania na sprzęt i rekrutację personelu projektu

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup sprzętu do projektu „Kod do przyszłości” dla potrzeb prowadzenia zajęć z nauki kodowania z nauczycielami i dziećmi. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta – tablety, materiały dydaktyczne, aplikacja”.

Szczegóły zawarte są w dokumentacji umieszczonej na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności tj.

Oto linki do dokumentów:

Załączamy także:

Odpowiedzi na pytania:

Uwaga: termin składania ofert uległ wydłużeniu do 11.12.2017 r. do godz. 8:00.

Ogłoszenie wyników postępowania z 15 grudnia 2017 r.: 20171215_Informacja_o_wyborze_www

W razie pytań prosimy o kontakt na adres kontakt@free.org.pl.