O wpływie technologii na ochronę praw człowieka

8 grudnia 2017 r. wzięliśmy udział w prestiżowej międzynarodowej konferencji w Tallinie w Estonii zatytułowanej „Are human rights in freefall” poświęconej zagrożeniom dla ochrony praw człowieka płynącym z wykorzystywania nowych technologii. W panelu poświęconym tym zagadnieniom prof. ALK dr hab. Przemysław Polański prezentował wyzwania przed jakimi stoi prawodawca, który by tworzyć lepszą ochronę dla praw człowieka w erze cyfrowej powinien skoncentrować się na tworzeniu takich rozwiązań prawnych, które nadają się do algorytmizacji. Dotyczy to nie tylko ochrony prywatności, czy cyberbezpieczeństwa, ale także pozostałych dziedzin prawa.