Drugie życie Jana Brzechwy: mecenas Jan Wiktor Lesman (1998 – 1966) i jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego

Projekt „Drugie życie poety Jana Brzechwy: mecenas Jan Wiktor Lesman (1998 – 1966) i jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu OPUS realizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (grant nr 2018/29/B/HS5/02729). Dzięki temu projektowi poznamy zapomniane aspekty zawodowego życia Jana Brzechwy, którego życie jako adwokata zostało zupełnie zapomniane przez współczesnych. Do tego stopnia, że nie tylko studenci prawa, ale większość profesorów prawa w Polsce nie jest świadoma, że Jan Brzechwa był nie tylko prawnikiem, ale także wybitnym adwokatem, autorem prac naukowych dotyczących prawa autorskiego, reprezentantem Polski na międzynarodowych forach dotyczących prawa autorskiego oraz współtwórcą ZAiKSu.

Nie wiadomo więc, jak to się stało, że kompletnie zapomniano, czym parała się w swym „drugim życiu” jedna z najbardziej popularnych osób w dziejach polskiej literatury. Czy stało się tak dlatego, że pracował pod innym nazwiskiem: Lesman, a nie Brzechwa? Czy też był tak bardzo znany jako autor wierszy dla dzieci i dorosłych, że nikt nie dociekał, czym oprócz tego jeszcze się trudnił? A może jest jeszcze inny powód, na przykład jego żydowskie pochodzenie? Lub coś jeszcze innego?

Celem tego projektu jest ukazanie w nowym świetle „utraconej części” życia Brzechwy. Jego przedmiotem jest zebranie wszystkich zapomnianych książek i artykułów prawniczych oraz przeanalizowanie ich, aby lepiej pojąć jednego z najważniejszych artystów-prawników w naszych dziejach. Badania skoncentrują się zarówno na tych nieznanych aspektach jego bogatej biografii, jak i na analizie jego wkładu w doktrynę prawa autorskiego w Polsce i na świecie. Interdyscyplinarna natura projektu wymaga zastosowania tak historycznych, jak i prawniczych metod badań.

Proponowany projekt ma pionierski charakter. Nikt bowiem dotąd nie badał biografii Brzechwy jako prawnika, a tym bardziej nie analizował jego wkładu w naukę prawa i wysiłków zapewnienia silniejszego respektu dla praw autorów i ich spadkobierców. Wstępne badania już ujawniły wiele zapomnianych faktów, jak choćby ten, że Brzechwa – będąc krajowym ekspertem w dziedzinie własności intelektualnej – był także uznanym specjalistą prawa autorskiego o międzynarodowej renomie, w tak prestiżowych międzynarodowych organizacjach, jak UNESCO czy CISAC.