Wytyczne dotyczące dostępności w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

W ramach projektu CMI pojawiły się interesujące nowe Wytyczne dotyczące dostępności, które stanowią realizację obowiązków nałożonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Oto treść wytycznych, która może się przydać nie tylko webmasterom stron internetowych podmiotów publicznych, ale także twórcom witryn komercyjnych. Szkoda tylko, że zwięzłość Wytycznych jest jeszcze większa, niż tabelki zawartej w załączniku do ustawy o dostępności:

Wytyczne dla projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego’ w zakresie dostosowania materiałów z uwzględnieniem wymagań systemów i narzędzi wspierających osoby niepełnosprawne, w tym m.in. stosowanie reguł umożliwiających korzystanie z czytników ekranowych, audiodeskrypcji i innych narzędzi, w ramach projektu.

1. Wszystkie elementy graficzne należy opisać zwięzłym tekstem alternatywnym.
2. Należy unikać animowanych elementów, poruszających się tekstów, itp.
3. Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) należy uzupełniać o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie będą obsługiwane za pomocą klawiatury i dostępne dla osób niewidomych.
4. Wszystkie pliki wideo należy uzupełniać o napisy dla osób niesłyszących. Odtwarzacze powinny być dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
5. Wszelkie pliki multimedialne i Flash powinny być dostępne lub udostępnione w postaci alternatywnej.
6. Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne.
7. Teksty zamieszczone w serwisie należy napisać w miarę możliwości w jak najprostszy sposób.
8. Teksty należy publikować w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje.
9. Nawigacja powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu, dostępna z poziomu klawiatury.
10. Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny wizualny fokus.
11. Wszystkie odnośniki powinny być unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem.
12. Należy zastosować usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony.
13. Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych powinien mieć odpowiedni stosunek jasności tekstu do tła.
14. Strony i inne narzędzia można znacząco powiększyć narzędziami przeglądarki.
15. Wszystkie tytuły stron powinny być unikalne i informować o treści podstrony na jakiej znajduje się użytkownik.
16. Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki.
17. Do porządkowanie treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane.
18. Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych będzie określony atrybutem lang.
19. Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowem.
20. Kod serwisów i innych narzędzi elektronicznych powinien być zgodny ze standardami. Tabele nie powinny być wykorzystywane jako element konstrukcyjny strony.
21. Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
22. Wszystkie ramki powinny być odpowiednio zatytułowane.
23. Wszystkie skrypty i aplety powinny być dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury.
24. Formularze, w tym formularz wyszukiwarki powinny być zbudowane zgodnie ze standardami. Wszystkie pola formularzy i przyciski będą właściwie opisane.
25. Serwisy i narzędzia elektroniczne powinny być dostępne w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.