Za nami pierwsze szkolenia podczas pandemii po wakacjach

Dziękujemy dyrekcji szkół podstawowych w Kiełpinach i Suszu za pomoc w organizacji szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Kod do przyszłości – podregion Elbląski” realizowanego w ramach dofinansowania z działania 3.2 POPC. Mimo pandemii frekwencja była znakomita bo pojawiło się aż 39 nauczycieli z 7 szkół. Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie.