Konsultacje w sprawie kierunków zmiany Dyrektywy 2016/2102 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych

Organy Unii Europejskiej zakończyły 8 stycznia 2021 r. konsultacje społeczne („Have your say”) na temat kierunków zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Korzystając z formularza, zgłosiliśmy uwagi do aktualnej treści Dyrektywy 2016/2102, koncentrując się na problematyce zgłoszeń braku dostępności cyfrowej do organu publicznego. Zgłosiliśmy również problem rozbieżności w treści deklaracji dostępności cyfrowej w Unii Europejskiej, które wynikają z jednej strony z niejednoznaczności decyzji wykonawczej 2018/1523 dotyczącej treści deklaracji dostępności, a z drugiej strony z wykraczającego poza treść tej decyzji polskiego prawa, wprowadzającego nowe elementy obowiązkowe deklaracji dostępności. Ustaliliśmy te rozbieżności w toku prowadzonych badań empirycznych nad deklaracjami dostępności w Polsce, Malcie i Irlandii.

Treść uwag można przeczytać [tutaj].