1500 nauczycieli w projekcie”Kod do przyszłości”

Udało się nam przeszkolić aż 1500 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w ramach projektu „Kod do przyszłości” prowadzonego w jedenastu regionach w kraju i to mimo braku finansowania i pandemii koronawirus. Wszyscy korzystają z naszej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem https://polanski.edu.pl. W ramach tego projektu nauczyciele uczą się jak uczyć dzieci programowania w klasach I-III, wykorzystując ScratchJr oraz klocki Lego WeDo 2.0. Obie technologie są bardzo przyjazne i nie wymagają wykształcenia informatycznego. A pozwalają szybko poznać podstawy nauki programowania i czynić lekcje dużo bardziej atrakcyjnymi.