Istota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody

28 maja 2021 r. wzięliśmy udział w konferencji na której przedstawiliśmy referat „Istota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nowych Technologii ELSA Łódź.

Pod koniec kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia unijnego dotyczącego odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez AI (Artificial Intelligence Act). Rozporządzenie nie tylko definiuje sztuczną inteligencję w sposób szeroki, obejmując tym pojęciem zarówno starą sztuczną inteligencję opartą o języki, takie jak PROLOG i LISP, jak i współczesną AI, rozwijaną głównie w oparciu o uczenie maszynowe i sieci neuronowe, kodowane w Pythonie i R. Jednocześnie, projekt rozporządzenia przewiduje szereg zakazów dotyczących wykorzystywania AI dla konkretnych zastosowań. Przykładowo, tzw. social scoring AI, a więc sztuczna inteligencja wykorzystywana dla celów profilowania obywateli ma być całkowicie zakazana po wejściu w życie rozporządzenia.