Wywiad na temat dostępności cyfrowej

W najnowszym wywiadzie internetowym mec. Ewa Fabian omawia kluczowe zagadnienia implementacji dyrektywy o dostępności cyfrowej w Polsce. Nasze badania potwierdziły, że nadal duża część podmiotów nie wdrożyła założeń dostępności cyfrowej  przewidziane w przepisach ustawy o dostępności cyfrowej. Sądy w Polsce mają dostępne cyfrowo strony, ale szkolnictwo wygląda dużo gorzej. Dużo brakuje nam jeszcze do USA, gdzie są bardzo wysokie kary za brak dostępności cyfrowej. Kluczowym zagadnieniem jest właściwe wdrożenie zasad WCAG 2.1 oraz testowanie stron zarówno w sposób automatyczny, jak i przez człowieka. Wywiad nie dotyczy tylko dostępności cyfrowej – jest też trochę o projekcie Jana Brzechwy….

Dzisiaj (26.07.2021) przypada też 31-sza rocznica Americans with Disabilities Act, jednej z najbardziej skutecznych na świecie ustaw zwalczających dyskryminację osób z niepełnosprawnościami. Ustawa ta odgrywa ogromną rolę w egzekwowaniu standardu WCAG i dostępności cyfrowej – także od niektórych podmiotów prywatnych – w USA. W naszych badaniach, które stanowią podstawę prowadzonych przez nas szkoleń w obszarze prawa do dostępności, traktujemy jurysdykcję amerykańską jako ważny punkt odniesienia dla rozwiązań unijnych i polskich.

Więcej szczegółów na stronie YouTube.