Kod do przyszłości – rozwój projektów w 2021

Bez względu na trwającą pandemię, rok 2021 był rokiem intensywnych szkoleń realizowanych w ramach projektów „Kod do przyszłości” w sześciu regionach (NUTsach) w Polsce. Najwięcej nauczycieli, dzieci i osób dorosłych przeszkoliliśmy w podregionie Warszawskim Zachodnim, Lódzkim i Siedleckim, a następnie w podregionie Świeckim i Elbląskim. Rozpoczęliśmy także szkolenia bibliotekarzy i pracowników domów kultury w regionach łódkim, warszawskim zachodnim i konińskim. Na zdjęciu sposób uczenia osób dorosłych programowania na odległość.