Rekrutacja do projektu Tango

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację wspólnego projektu pt. TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku” wybranego w ramach V konkursu TANGO, FREE ogłasza postępowanie na wyłonienie kandydata/kandydatki, który pomoże zrealizować projekt. Przedmiotem projektu jest opracowanie modelu komercjalizacji dostępnej cyfrowo aplikacji mobilnej do składania podpisów cyfrowych będącej równocześnie alternatywą dla istniejących rozwiązań do podpisywania dokumentów elektronicznych w Polsce. Szczegóły będą dostępne na stronie Beneficjenta tutaj. Prosimy o kontakt poprzez email podany na naszej stronie w celu uzyskania większej ilości szczegółów.

W tym projekcie ekspert ds. biznesowych będzie odpowiadał za konsulting w kluczowych zagadnieniach wymaganych na etapie tworzenia modelu biznesowego, który wymaga uzględnienia na wczesnym etapie m.in. zagadnień prawnych dotyczących regulacji w obszsarze podpisu cyfrowego, ochrony danych osobowych użytkowników (w tym biometrycznych, privacy by design), analizy założeń biznesowych w bardzo silnie prawnie uregulowanym (prawem UE i krajowym) sektorze podpisu cyfrowego; opracowywałby plan biznesowy i odpowiadałby za projekty umów z inwestorami, umowy NDA na użytek rozmów prowadzonych w toku
realizacji projektu, analizy ryzyk prawnych i biznesowych na użytek inwestorów. Wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia lub zarządzanie), treść CV i rozmowa z Kierownikiem projektu będą decydowały o przyjęciu kandydata do projektu.