Blockchain i Web 3.0 z perspektywy prawa do dostępności cyfrowej

W dniach 10-11 maja 2023 odbyła się XV konferencja dotycząca bezpieczeństwa w Internecie zorganizowana przez UKSW i ALK. W sesji dotyczącej Internetu 3.0 wzięliśmy udział jako prelegenci przedstawiając referat dotyczący „Blockchain i Web 3.0 z perspektywy prawa do dostępności cyfrowej.” Blockchain jako rozproszony rejestr stanowi nowatorski model zapisywania danych po stronie serwera, który uważany jest za bezpieczny, pomimo braku jakiejkolwiek instytucji nadzorującej jego funkcjonowanie. Jednakże, dostęp do danych zapisanych np. w sieci Ethereum wymaga integracji aplikacji blockchain z serwisem internetowym, a ten ostatni powinien być dostępny cyfrowo. Dotyczy to w szczególności formularzy internetowych, które powinny wypełniać szereg wymogów dotyczących m.in. obsługi komunikatów o błędach w rozumieniu zasad WCAG 2.1. [Zdjęcie wygenerowane przez DALL-E w oparciu o tytuł referatu]