Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej jest wiodącym partnerem projektu "Kod do przyszłości"

Wytyczne dotyczące dostępności w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Wytyczne dotyczące dostępności w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

W ramach projektu CMI pojawiły się interesujące nowe Wytyczne dotyczące dostępności, które stanowią realizację obowiązków nałożonych ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Oto treść wytycznych, która może się przydać nie tylko webmasterom stron internetowych podmiotów publicznych, ale także twórcom witryn komercyjnych. Szkoda tylko, że zwięzłośćWięcej oWytyczne dotyczące dostępności w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”[…]

Badania nad tworzeniem stron internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0

Badania nad tworzeniem stron internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Narodowe Centrum Nauki podpisało z FREE umowę grantową na realizację projektu badawczego pt. „Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0”. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku wygrania konkursu realizowanego przez NCN w ramach programu SONATA BIS. Projekt rozpocząłWięcej oBadania nad tworzeniem stron internetowych zgodnie z zasadami WCAG 2.0[…]

Zasady WCAG 2.0

Zasady WCAG 2.0

Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome oraz słabowidzące mają szczególnie utrudniony dostęp do bogactwa treści prezentowanych w Internecie. Celem projektu jest stworzenie grupy badawczej obejmującej także osoby niewidome oraz słabowidzące, która dokona analizy prawnych aspektów najnowszej wersji zasad udostępniania treści w Internecie z perspektywy prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego oraz ich faktycznego stosowania w polskiejWięcej oZasady WCAG 2.0[…]

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Zespół badawczy Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej złożony z pracowników naukowych różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce przygotował w kwietniu 2016 r. projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego i przedstawił go w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Ustawa 2.0. Jak podało Ministerstwo do konkursu zgłosiło się 15 ośrodków naukowych. Projekt FREE  z oceną bardzo dobrąWięcej oProjekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce[…]