Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej jest wiodącym partnerem projektu "Kod do przyszłości"

Zapraszamy na szkolenie z dostępności cyfrowej

Zapraszamy na szkolenie z dostępności cyfrowej

Termin szkolenia: 22 września 2022 r. w ramach Beck Akademii – Prelegent: Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, Mec. Ewa Fabian, mgr Monika Cieniewska Korzyści: Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu Certyfikat uczestnictwa w PDF Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo własności intelektualnej publicznej Czego dotyczyWięcej oZapraszamy na szkolenie z dostępności cyfrowej[…]

Dostępność cyfrowa formularzy a WCAG 2.1

Dostępność cyfrowa formularzy a WCAG 2.1

Dążąc do zapewnienia dostępności cyfrowej, czy to ze względu na wymagania prawne, czy oczekiwania rynku, sięgamy najpierw do standardu WCAG 2.1, powtórzonego w normach europejskich (Web Content Accessibility Guidelines 2.1 z 2018 r. jest częścią normy EN 301 549). Jednak podział kryteriów sukcesu, bo takim terminem posługuje się standard WCAG, jest przyjęty w sposób pozwalającyWięcej oDostępność cyfrowa formularzy a WCAG 2.1[…]

Wywiad na temat dostępności cyfrowej

Wywiad na temat dostępności cyfrowej

W najnowszym wywiadzie internetowym mec. Ewa Fabian omawia kluczowe zagadnienia implementacji dyrektywy o dostępności cyfrowej w Polsce. Nasze badania potwierdziły, że nadal duża część podmiotów nie wdrożyła założeń dostępności cyfrowej  przewidziane w przepisach ustawy o dostępności cyfrowej. Sądy w Polsce mają dostępne cyfrowo strony, ale szkolnictwo wygląda dużo gorzej. Dużo brakuje nam jeszcze do USA,Więcej oWywiad na temat dostępności cyfrowej[…]

Istota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody

Istota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody

28 maja 2021 r. wzięliśmy udział w konferencji na której przedstawiliśmy referat „Istota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody” w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Nowych Technologii ELSA Łódź. Pod koniec kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia unijnego dotyczącego odpowiedzialności za szkody wyrządzane przez AI (Artificial Intelligence Act). Rozporządzenie nie tylkoWięcej oIstota AI oraz odpowiedzialność za wywołane przez nią szkody[…]

Konsultacje w sprawie kierunków zmiany Dyrektywy 2016/2102 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych

Konsultacje w sprawie kierunków zmiany Dyrektywy 2016/2102 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych

Organy Unii Europejskiej zakończyły 8 stycznia 2021 r. konsultacje społeczne („Have your say”) na temat kierunków zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Korzystając z formularza, zgłosiliśmy uwagi do aktualnej treści Dyrektywy 2016/2102, koncentrując się na problematyceWięcej oKonsultacje w sprawie kierunków zmiany Dyrektywy 2016/2102 o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych[…]