Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej jest wiodącym partnerem projektu "Kod do przyszłości"

Nowy wzór deklaracji wzięcia udziału w projekcie „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”

Nowy wzór deklaracji wzięcia udziału w projekcie „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”

Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji złagodziło wymogi formalne dotyczące wyrażenia chęci do wzięcia udziału w naszej inicjatywie. Po pierwsze, wydłużono termin składania wniosków do końca czerwca, co pozwala nam wydłużyć rekrutację do 15 czerwca 2017 r. Po drugie, nie ma już potrzeby podpisywania skomplikowanych umów, a jedynie deklaracje udziału w projekcie. W związku z tym, udostępniamyWięcej oNowy wzór deklaracji wzięcia udziału w projekcie „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”[…]

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z Fundacją „Szansa dla  Niewidomych” oraz Fundacją „Girls Code Fun” w celu realizacji projektu „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”, którego celem jest nauka seniorów praktycznych aspektów korzystania z nowych technologii. Dzięki partnerstwu możliwa będzie bardziej efektywna i szersza współpraca na rzecz realizacji idei podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów powyżej 65 rokuWięcej oPartnerzy w konkursie 3.1 POPC[…]

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

FREE ogłasza nabór partnerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach Działania 3.1  Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza oferta jest skierowana do gmin, uniwersytetów trzeciego wieku, oraz organizacji pozarządowych, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych dla seniorów obejmującychWięcej oNabór partnerów do konkursu 3.1 POPC[…]