Code to the Future – NUTS Siedlecki

Od stycznia 2019 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Siedleckim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” (POPC.03.02.00-00-0176 /17-03), który uruchomiliśmy dzięki wygranej w II konkursie 3.2 POPC finansowanemu w 95% ze środków unijnych a w 5% dzięki wkładowi własnemu FREE (całkowita wartość projektu: 1 769 842,00 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 1 667 192,00 PLN).

Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 78 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Pozostały nam jeszcze trzy semestry do przeszkolenia 98 nauczycieli i 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl