Code to the Future – NUTS Skierniewicki

Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Skierniewickim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki” (POPC.03.02.00-00-0094/17-03, całkowita wartość projektu: 1 040 386,00 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 966 815,00 PLN).

Celem projektu jest:

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 77 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych i tym samym zakończyliśmy realizację projektu w tym regionie.

Lista szkół w których prowadziliśmy szkolenia:

Powiat Gmina nazwa Miejscowość Liczba nauczycieli
Deklaracja Faktycznie
1 łęczycki 75389 Piątek Szkoła Podstawowa w Czernikowie Czerników 3,00 3
2 łęczycki 75385 Daszyna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Daszynie Daszyna 10,00 10
3 łęczycki 75390 Świnice Warckie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich Świnice Warckie-10 10,00 6
4 skierniewicki 75416 Słupia Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze Winna Góra-1 1,00 3
5 skierniewicki 75412 Lipce Reymontowskie Szkoła Podstawowa w Mszadli Mszadla 3,00 3
6 skierniewicki 75414 Nowy Kawęczyn Szkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym Dworze Nowy Dwór-Parcela-8 8,00 6
7 rawski 75402 Rawa Mazowiecka Szkoła Podstawowa w Pukininie Pukinin 3,00 3
8 rawski 75403 Biała Rawska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi Stara Wieś 4,00 8
9 rawski 75402 Rawa Mazowiecka Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej Stara Wojska 4,00 4
10 łęczycki 75391 Witonia Szkoła Podstawowa w Witoni Witonia-5 5,00 6
11 kutnowski 75377 Krzyżanów Szkoła Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych Kaszewy Dworne 2,00 2
12 kutnowski 75373 Kutno Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Strzegocinie Strzegocin 1,00 1
13 kutnowski 75374 Bedlno Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych im. Bohaterów Walk nad Bzurą Szewce Nadolne-4 4,00 3
14 kutnowski 75377 Krzyżanów Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach Ktery-4 4,00 2
15 łowicki 75392 Łowicz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach Zielkowice 3,00 3
16 łowicki 75393 Bielawy Szkoła Podstawowa w Oszkowicach Oszkowice 3,00 3
17 łowicki 75393 Bielawy Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie Stary Waliszew-1 1,00 2
18 łowicki 75396 Kiernozia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi Kiernozia 6,00 6
19 łęczycki Chorki Szkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach Chorki Nowa 3
20 łowicki Bielawy Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Sobocie Warszawska 22 Nowa 3
21 łowicki Bielawy Szkoła Podstawowa w Bielawach Parzew 20 Nowa 3
22 łowicki Kocierzew Szkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939r. w Kocierzewie Płd. Kocierzew 103 Nowa 6
  75,00 89

Pozostał nam obecnie jeden semestr do przeszkolenia 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl