Code to the Future – NUTS Skierniewicki

Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Skierniewickim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Skierniewicki” (POPC.03.02.00-00-0094/17-03, całkowita wartość projektu: 1 040 386,00 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 966 815,00 PLN).

Celem projektu jest:

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 77 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych i tym samym zakończyliśmy realizację projektu w tym regionie.

Lista szkół w których prowadziliśmy szkolenia:

PowiatGminanazwaMiejscowośćLiczba nauczycieli
DeklaracjaFaktycznie
1łęczycki75389PiątekSzkoła Podstawowa w CzernikowieCzerników3,003
2łęczycki75385DaszynaSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół w DaszynieDaszyna10,0010
3łęczycki75390Świnice WarckieSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świnicach WarckichŚwinice Warckie-1010,006
4skierniewicki75416SłupiaZespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej GórzeWinna Góra-11,003
5skierniewicki75412Lipce ReymontowskieSzkoła Podstawowa w MszadliMszadla3,003
6skierniewicki75414Nowy KawęczynSzkoła Podstawowa im. J. A. Grabowskiego w Nowym DworzeNowy Dwór-Parcela-88,006
7rawski75402Rawa MazowieckaSzkoła Podstawowa w PukininiePukinin3,003
8rawski75403Biała RawskaSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej WsiStara Wieś4,008
9rawski75402Rawa MazowieckaSzkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej WojskiejStara Wojska4,004
10łęczycki75391WitoniaSzkoła Podstawowa w WitoniWitonia-55,006
11kutnowski75377KrzyżanówSzkoła Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Kaszewach DwornychKaszewy Dworne2,002
12kutnowski75373KutnoSzkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w StrzegocinieStrzegocin1,001
13kutnowski75374BedlnoSzkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych im. Bohaterów Walk nad BzurąSzewce Nadolne-44,003
14kutnowski75377KrzyżanówSzkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w KterachKtery-44,002
15łowicki75392ŁowiczSzkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w ZielkowicachZielkowice3,003
16łowicki75393BielawySzkoła Podstawowa w OszkowicachOszkowice3,003
17łowicki75393BielawyPubliczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym WaliszewieStary Waliszew-11,002
18łowicki75396KiernoziaSzkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w KiernoziKiernozia6,006
19łęczyckiChorkiSzkoła Podstawowa im. prof. Wacława Felczaka w ChorkachChorkiNowa3
20łowickiBielawySzkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w SobocieWarszawska 22Nowa3
21łowickiBielawySzkoła Podstawowa w BielawachParzew 20Nowa3
22łowickiKocierzewSzkoła Podstawowa im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939r. w Kocierzewie Płd.Kocierzew 103Nowa6
 75,0089

Pozostał nam obecnie jeden semestr do przeszkolenia 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl