Our publications

2016

K. Garstka, Looking above and beyond the blunt expectation: specified request as the recommended approach to intermediary liability in cyberspaceThe European Journal of Law and Technology (EJLT), VOL 7, NO 3 (2016) [html]

M. Stępień, Zapomniana sfera życia Jana Brzechwy (1898-1966): mecenas Jan Wiktor Lesman jako pionier polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego, „Palestra” nr 10/2016 [html]

P. Polański, Obowiązek zapewnienia dostępności treści stron internetowych osobom niedowidzącym, Monitor Prawniczy 2016 nr 24 s. 1109 i n [html].

P. Polański, O przyczynach nieświadomości prawnej Polaków, czyli o granicach ludzkiego poznania, „Iustitia” nr 1/2016, s. 25 i n. [html],

P. Polański, Strona internetowa jako program komputerowy [w:] „Media Elektroniczne. Współczesne problemy prawne” (red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek), Warszawa 2016, s. 299 i n [html].

P. Polański, Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych z perspektywy dostępności informacji prawnej w Polsce [w:] Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej (red. R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek), Warszawa 2016 s. 225 i n.

P. Polański, Towards the single digital market for e-identification and trust services, Computer Law & Security Review, Volume 31, Issue 6, December 2015, Pages 773–781 (this paper has received an Elsevier Award for the Best Academic Paper presented the 9th International Conference on Legal, Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI) held in Lisbon, Portugal in November 2014) [html].

2017

P. Polański, Zgoda rodzica na profilowanie aktywności dziecka w internecie, ABI-Expert, styczeń-marzec 2017 [html].

P. Polański,  Privacy by Design – czyli o uwzględnianiu ochrony danych w fazie projektowania systemu teleinformatycznego kancelarii prawnej [w:] Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej (red. D. Szostek), Warszawa 2017, s. 108-120.

P. Polański, Cyberspace: A new branch of international customary law?, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 2017(33)3 pp. 371-381 [html].

P. Polański, Revisiting country of origin principle: Challenges related to regulating e-commerce in the European Union, Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice, 2017 [html].

P. Polański, Recenzja rozprawy doktorskiej magister Magdaleny Piech “Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej – rola i obowiązki wobec treści użytkowników, sierpień 2017, INP PAN [pdf]

2018

M. Stępień, Jak Brzechwa doprowadził do redukcji polskiego długu wobec zagranicy: nieznane dokumenty, ujawnione dzięki kwerendom archiwalnym, [w:] Wyzwania współczesnej nauki, monografia pokonferencyjna Waleńczów 2018, s. 211-227.

M. Stępień, Prawne, ekonomiczne i etyczne implikacje patentowania materiału biologicznego, zdeponowanego w biobankach, [w:] Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, cz. 2, monografia pokonferencyjna Waleńczów 2018, s. 9-27.

M. Stępień, Od relikwii do biomasy: status ludzkiego materiału biologicznego w świetle medycyny, prawa i etyki, [w:] Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, monografia pokonferencyjna X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2018, Lublin 2018

P. Polański, Rethinking the notion of hosting in the aftermath of Delfi: Shifting from liability to responsibility?, Computer Law and Security Review, vol. 34, issue 4, August 2018, Pages 870-880  [html].

P. Polański, Recenzja rozprawy doktorskiej magister Agnieszki Gołaszewskiej “Wyczerpanie autorskich praw majątkowych”, luty 2018, INP PAN [pdf]

2019

K. Garstka K and P. Polański, ‘Notice and search-down injunctions in online copyright enforcement: should they be embraced or forgotten?’ (2019) E.I.P.R 41(3), 155-162.

H. Markiewicz, Niepełnosprawność w społeczeństwie informacyjnym w świetle dalszej harmonizacji wspólnotowego prawa autorskiego, Monitor Prawniczy, 1/2019, s. 41-49

H. Markiewicz, P. Polański, Dostępność w świetle prawa międzynarodowego. Uwarunkowania rozwoju jednolitego rynku cyfrowego [Accessibility in the light of international law. Conditions for the Digital Single Market development] [w:] “Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka” [red. dr Izabela Kraśnicka], wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-8158-920-8

P. Polański, Inwigilacja, dostępność, blockchain i sztuczna inteligencja: pytania o kierunki rozwoju prawa nowych technologii w erze rewolucji internetowej, Monitor Prawniczy, 2/2019, s. 110-115

P. Polański w: M. Załucki, Komentarz do Kodeksu Cywilnego (art. 66 do 72[1]), Warszawa 2019, s. 196-233

P. Polański, Recenzja rozprawy doktorskiej magister Kariny Kunc-Urbańczyk, „Kwalifikacja prawna stron internetowych tworzonych przy użyciu nowoczesnych narzędzi programistycznych w świetle przepisów szczególnych dotyczących ochrony programów komputerowych” [PDF]

P. Polański, Zwalczanie bezprawnych treści a cyberbezpieczeństwo [w:] Internet. Analityka danych, G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019, s. 255-267

E. Fabian, Dostępność cyfrowa a rekomendacje ENISA w zakresie cyberbezpieczeństwa [w:] Internet. Analityka danych, G. Szpor, K. Czaplicki, Warszawa 2019, s. 268-282

2020

P. Polański w: M. Załucki, Civil Code. Commentary (art. 66 do 72[1]), Warszawa 2020, wyd. 2, s. 196-233

P. Polański Application of AI to fighting illegal speech [w:] red. Marek Świerczyński, Luigi Lai, Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020, s. 274 i n.

P. Polański, Two faces of digital accessibility, Prawo Mediów Elektronicznych, 4/2020, s. 4-9.

2021

P. Polański (red.) E. Fabian, H. Markiewicz-Hoyda, P. Polański, Web accessibility law. Commentary, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, pp. 344 [html].

P. Polański, Alternative dispute resolution systems in cyberspace, Palestra 11/2021, Rok LXVI nr 768, pp. 38 – 52

P. Polański, J. Gołaczyński, Online Dispute Resolution and the Form of an Arbitration Agreement [in:] D. Szostek, M. Załucki, Internet and New Technologies Law, Nomos, Baden-Baden 2021, pp. 209-238.

E. Fabian, P. Polański, The Changing Role of the Lawyer. The Case of Digital Accessibility, [in:] D. Szostek, M. Załucki, Legal Tech, Nomos, Baden-Baden 2021, pp. 165 – 178.

P. Polański, About effective introduction of Privacy-by-DesignKwartalnik Prawa Nowych Technologii, 2/2021, ss. 12-18.

2022

P. Polański (red.) E. Fabian, W. Machała, D. Kot, P. Polański, M. Urbanek, Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze, Warszawa 2022, C.H.Beck

P. Polański, Model odpowiedzialności za nielegalne treści na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych, Monitor Prawniczy 2022, Nr 20, str. 998

P. Polański, Brzechwa and the Impact of Technology on Copyright Law, Kwartalnik Prawo Nowych Technologii, 2/2022, ss. 49-53

A. Gryszczyńska, P. Polański, N. Gruschka, K. Rannenberg, M. Adamczyk (red.) Privacy Technologies and Policy, 10th Annual Privacy Forum, APF 2022, Warsaw, Poland, June 23–24, 2022, Proceedings, Springer Verlag