Code to the Future – NUTS Sieradzki

Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Sieradzkim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Sieradzki” (POPC.03.02.02.00-00-0095/17, wartość projektu całkowita 1 635 552,00 PLN, kwota dofinansowania 1 537 746,00 PLN).  Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

Planowane efekty projektu to zwiększenie kompetencji cyfrowych 271 nauczycieli i 50 osób dorosłych, którzy nabędą umiejętności w nauce programowania dzieci. W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 udało nam się przeszkolić łącznie 157 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

  Powiat   Gmina nazwa Miejscowość Liczba nauczycieli
1 pajęczański 75334 Sulmierzyce Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Sulmierzycach Sulmierzyce 3
2 pajęczański 75332 Siemkowice Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach Siemkowice 3
3 pajęczański 75329 Nowa Brzeźnica Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy Nowa Brzeźnica 8
4 pajęczański 75330 Pajęczno Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach Makowiska 4
5 pajęczański 75334 Sulmierzyce Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach Bogumiłowice 6
6 pajęczański 75328 Kiełczygłów Szkoła Podstawowa w Chorzewie Chorzew 5
7 pajęczański 75328 Kiełczygłów Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza Kiełczygłów 5
8 łaski 75325 Widawa Szkoła Filialna w Ochlach w ZS w Chociwiu Ochle 3
9 łaski 75324 Sędziejowice Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie Marzenin 4
10 łaski 75323 Łask Szkoła Podstawowa w Bałuczu Bałucz 3
11 łaski 75322 Buczek Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku Buczek 9
12 łaski 75322 Buczek Szkoła Filialna w Czestkowie Czestków 5
13 łaski 75325 Widawa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu Chociw 4
14 łaski 75323 Łask Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie Okup Mały 4
15 łaski 75324 Sędziejowice Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach Sędziejowice 15
16 łaski 75323 Łask Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie Wiewiórczyn 5
17 łaski 75325 Widawa Szkoła Podstawowa im Walentego Widawczyka w Widawie Widawa 7
18 wieluński 75356 Osjaków Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie Osjaków 8
19 wieluński 75355 Mokrsko Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece Krzyworzeka 3
20 wieluński 75358 Pątnów Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. S. Kostki Bieniec 2
21 wieluński 75360 Wieluń Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu Wieluń 3
22 wieluński 75359 Skomlin Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie Skomlin 8
23 wieruszowski 75364 Galewice Szkoła Podstawowa w Galewicach Galewice 4
24 wieruszowski 75368 Wieruszów Szkoła Podstawowa w Teklinowie Teklinów 4
25 wieruszowski 75364 Galewice Szkoła podstawowa w Niwiskach Niwiska 5
26 poddębicki 75339 Wartkowice Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kłódnej Kłódno 4
27 poddębicki 75337 Poddębice Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie Bałdrzychów 3
28 poddębicki 75335 Dalików Szkoła Podstawowa w Domaniewie Domaniew 3
29 poddębicki 75340 Zadzim Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Zadzimiu Zadzim 6
30 poddębicki 75340 Zadzim Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Zygry 3
31 poddębicki 75338 Uniejów Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie Uniejów 8
32 zduńskowolski 75370 Szadek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach Prusinowice 3
33 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Izabelowie Izabelów 5
34 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach Janiszewice 6
35 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym Annopol Stary 3
36 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa w Czechach Czechy 5
37 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Krobanowie Krobanów 4
38 zduńskowolski 75370 Szadek Szkoła Podstawowa w Sikucinie Sikucin 3
39 zduńskowolski 75369 Zduńska Wola Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Wojsławicach Wojsławice 4
40 zduńskowolski 75370 Szadek Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Szadku Szadek 9
41 zduńskowolski 75371 Zapolice Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach Zapolice 8
42 sieradzki 75343 Brąszewice Szkoła Podstawowa 1 w Żurawiu Żuraw 6
43 sieradzki 75349 Warta Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie Warta 3
44 sieradzki 75345 Burzenin Szkoła Podstawowa w Waszkowskiem Waszkowskie 4
45 sieradzki 75349 Warta Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie Raczków 4
46 sieradzki 75349 Warta Szkoła Podstawowa im. W. Łokietka w Rossoszycy Rossoszyca 7
47 sieradzki 75341 Sieradz Szkoła Podstawowa w Rzechcie im.”Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 r.” Rzechta 9
48 sieradzki 75345 Burzenin Szkoła Podstawowa im. ks. kan. B. Pstrokańskiego w Burzeninie Burzenin 8
49 sieradzki 75343 Brąszewice Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie im. św. Mikołaja Chajew 3
50 sieradzki 75343 Brąszewice Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II Brąszewice 10
51 sieradzki 75347 Klonowa Zespół Szkół w Klonowej Klonowa 5
52 sieradzki 75342 Błaszki Szkoła Podstawowa w Kwaskowie Kwasków 5

Pozostał nam obecnie jeden semestr do przeszkolenia 87 nauczycieli.

Poszukujemy obecnie dwóch szkół, które chciałyby przystąpić do projektu od września 2019 do lutego 2020 r.

Prosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl