Code to the Future – NUTS Wałbrzyski

Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Wałbrzyskim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Wałbrzyski” (POPC.03.02.00-00-0075/17-02). Projekt jest finansowany w 95% procentach ze środków UE i w 5% ze środków FREE (całkowita wartość projektu: 770 430,00 PLN, wartość dofinansowania ze środków UE: 695 930,00 PLN).

Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 56 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych i tym samym zakończyliśmy realizację projektu w tym regionie.

Oto lista szkół, którą odwiedziliśmy w regionie Wałbrzyskim:

Powiat Gmina Nazwa szkoły Miejscowość Deklarowana liczba nauczycieli Faktyczna liczba nauczycieli
1 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym Witoszów Dolny 4 4
2 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszennie Pszenno 6 6
3 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej Bystrzyca Górna 4 3
4 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodziszczu Grodziszcze 3 3
5 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej Lutomia Dolna 5 5
6 świdnicki Świdnica Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie Mokrzeszów 3 3
7 kłodzki Lądek-Zdrój Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Lądku Zdrój Lądek Zdrój 8 7
8 świdnicki Marcinowice Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach Strzelce 8 4
9 świdnicki Strzegom Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy Rogoźnica 10 7
10 świdnicki Marcinowice Zespół Szkół w Marcinowicach – Szkoła Podstawowa Marcinowice 5 6
11 świdnicki Strzegom Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kostrzy Kostrza 4 4
12 świdnicki Strzegom Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Olszanach Olszany 4 4

Pozostał nam obecnie jeden semestr na jesień 2019 do przeszkolenia 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl