Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki

Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Grudziądzkim w ramach projektu „Kod do przyszłości – podregion Grudziądzki” (POPC.03.02.00-00-0092/17-02, całkowita wartość projektu: 709 637,00 PLN, dofinansowanie ze środków UE: 634 137,00 PLN).

Celem projektu jest:

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 52 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych i tym samym zakończyliśmy realizację projektu w tym regionie.

Oto lista szkół w których odbywały się zajęcia:

Powiat Gmina nazwa Miejscowość Liczba nauczycieli Przeszkolono
1 brodnicki 77377 Bobrowo Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Bobrowie Bobrowo 3 4
2 brodnicki 77377 Bobrowo Szkoła Podstawowa im. Małgorzaty Sulek w Drużynach Drużyny 3 3
3 brodnicki 77380 Górzno Zespół Szkół w Górznie Górzno 8 8
4 golubsko-dobrzyński 77396 Kowalewo Pomorskie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Kowalewo Pomorskie 12 13
5 brodnicki 77377 Bobrowo Szkoła Podstawowa w Kruszynach Kruszyny 3 3
6 brodnicki 77377 Bobrowo Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303 w Małkach Małki 3 3
7 grudziądzki 77399 Grudziądz Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Mokrem Mokre 6 6
8 brodnicki 77377 Bobrowo Szkoła Podstawowa w Nieżywięciu Nieżywięć 3 3
9 golubsko-dobrzyński 77396 Kowalewo Pomorskie Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Pluskowęsy 3 3
10 golubsko-dobrzyński 77396 Kowalewo Pomorskie Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące Wielka Łąka 3 2
11 golubsko-dobrzyński 77396 Kowalewo Pomorskie Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowiem Wielkie Rychnowo 4 4
51 52

Pozostał nam obecnie jeden semestr do przeszkolenia 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane orosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl