Nabory i ogłoszenia

Ogłaszamy nabór na personel projektu niezbędny do realizacji projektu  “Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2017 r. na adres kontaktowy Fundacji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.


Publikujemy zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w odniesieniu do usług promocyjnych koniecznych do realizacji projektów szkoleniowych w podregionach wałbrzyskim, grudziądzkim, sieradzkim, skierniewickim i warszawskim wschodnim. Szczegóły zawarte są w ogłoszeniu tutaj.

Oprócz tego prosimy o zapoznanie się także z następującymi załącznikami:

  1. formularz ofertowy (Zalacznik_1)
  2. istotne postanowienia umowne (Załącznik 2)
  3. wykaz usług (Zalacznik_3)
  4. wykaz osób (Załącznik 4)

Termin składania ofert: 3 październik 2017.

Data publikacji: 25 września 2017

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/FREE/POPC/3.2  [Wynik zapytania nr 1_free_popc_3.2]