Nabory i ogłoszenia

Personel projektu

Po raz drugi ogłaszamy nabór na personel projektu. Szczegóły zawarte sa na stronie Bazy konkurencyjności dla każdego z 10 podregionów:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124098

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124092

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125257

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124099

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124101

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124096

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124100

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124091

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124089

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124097

Zapraszamy do składania ofert.

Data publikacji: 14.07.2018


Organizacja dni wyjazdowych

Ogłaszamy nabór na podmiot, który podejmie się organizacji dni wyjazdowych dla dzieci w 5 regionach objętych projektem “Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106487

Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów z tej właśnie strony.

Data publikacji: 23.04.2018


Personel projektu

Ogłaszamy nabór na personel projektu niezbędny do realizacji projektu  “Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2017 r. na adres kontaktowy Fundacji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.


Marketing

Publikujemy zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w odniesieniu do usług promocyjnych koniecznych do realizacji projektów szkoleniowych w podregionach wałbrzyskim, grudziądzkim, sieradzkim, skierniewickim i warszawskim wschodnim. Szczegóły zawarte są w ogłoszeniu tutaj.

Oprócz tego prosimy o zapoznanie się także z następującymi załącznikami:

  1. formularz ofertowy (Zalacznik_1)
  2. istotne postanowienia umowne (Załącznik 2)
  3. wykaz usług (Zalacznik_3)
  4. wykaz osób (Załącznik 4)

Termin składania ofert: 3 październik 2017.

Data publikacji: 25 września 2017

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/FREE/POPC/3.2  [Wynik zapytania nr 1_free_popc_3.2]