Nabory i ogłoszenia

Organizacja dni wyjazdowych

Po raz drugi ogłaszamy nabór na podmiot, który podejmie się organizacji dni wyjazdowych dla dzieci  objętych projektem „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/110https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/11831646487

Termin składania upływa 15 maja 2019 r. Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów z tej właśnie strony.

Data publikacji: 23.04.2019


Zakup klocków i tabletów

Po raz drugi ogłaszamy postępowanie na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z zakresu nauki kodowania tj. klocków oraz tabletów. Szczegóły dla każdego z podregionów zawarte są w Bazie Konkurencyjności. Tam też znajdziecie Państwo wzór oferty oraz inne kluczowe dla postępowania załączniki.

Termin składania ofert został wydłużony i upływa 10 października 2018 r.

Oto zestawienie dotychczasowych zmian:

– W dniu 10.09.2018r. treść ogłoszenia została zmieniona.

– W dniu 25.09.2018r. treść ogłoszenia została zmieniona. Dodane odpowiedzi na zadanie pytania.

– W dniu 30.09.2018 r. treść ogłoszenie została zmieniona. Dodane odpowiedzi na zadanie pytania.

– W dniu 05.10.2018 zostało dodane sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej budżetu oraz ujednolicenie Istotnych Postanowień Umownych, umieszczono również odpowiedzi na pytania.

Wszelkie zmiany, wyjaśnienia oraz odpowiedzi znajdują się pod adresami:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134221

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134216

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134218

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134215

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134197

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134222

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134220

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134219

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134217

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134214

Data ostatniej aktualizacji: 5.10.2018


Trenerzy

Po raz drugi ogłaszamy nabór na trenerów projektu. Szczegóły zawarte są na stronie Bazy konkurencyjności dla każdego z 10 podregionów:

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Trener – instruktor kodowania dla nauczycieli

Do 23-08-2018 | FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ- | cała Polska

Zapraszamy do składania ofert.

Data publikacji: 22.07.2018


Organizacja dni wyjazdowych

Ogłaszamy nabór na podmiot, który podejmie się organizacji dni wyjazdowych dla dzieci w 5 regionach objętych projektem „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106487

Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów z tej właśnie strony.

Data publikacji: 23.04.2018


Personel projektu

Ogłaszamy nabór na personel projektu niezbędny do realizacji projektu  „Kod do przyszłości”. Szczegółowe wymogi zawarte są w:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 20 grudnia 2017 r. na adres kontaktowy Fundacji. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Data publikacji: 13 grudnia 2017 r.


Marketing

Publikujemy zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w odniesieniu do usług promocyjnych koniecznych do realizacji projektów szkoleniowych w podregionach wałbrzyskim, grudziądzkim, sieradzkim, skierniewickim i warszawskim wschodnim. Szczegóły zawarte są w ogłoszeniu tutaj.

Oprócz tego prosimy o zapoznanie się także z następującymi załącznikami:

  1. formularz ofertowy (Zalacznik_1)
  2. istotne postanowienia umowne (Załącznik 2)
  3. wykaz usług (Zalacznik_3)
  4. wykaz osób (Załącznik 4)

Termin składania ofert: 3 październik 2017.

Data publikacji: 25 września 2017

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/FREE/POPC/3.2  [Wynik zapytania nr 1_free_popc_3.2]