Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni

Od stycznia 2019 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Warszawskim Zachodnim w ramach projektu „Kod do przyszłości – podregion Warszawski Zachodni”(POPC.03.02.00-00-0178/17-03), który uruchomiliśmy dzięki wygranej w II konkursie 3.2 POPC finansowanemu w 95% ze środków unijnych a w 5% dzięki wkładowi własnemu FREE (całkowita wartość projektu: 1 792 050,00 PLN, wartość dofinansowania: 1 688 300,00 PLN).

Celem projektu jest:

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

Planowane efekty projektu to zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. W okresie od września 2019 do końca 2020 r. przeszkolimy łącznie 125 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych oraz 50 osób dorosłych. W okresie od stycznia 2019 do czerwca 2019 przeszkoliliśmy łącznie 75 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl