Program kształcenia koordynatorów

Projekt grantowy KONCEPCJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA KOORDYNATORÓW OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NA TLE MODELU NOWEJ FUNKCJI

Na całym świecie wzrasta zachorowalność na nowotwory, które są główną przyczyną zgonów (8 milionów osób rocznie). W Polsce rak zabija blisko 100 tysięcy osób, z czego około 94 tysiące umiera w wyniku nowotworów złośliwych. Jednak we wczesnych stadiach rak jest wyleczalny, a szybkość działań zwiększa tę szansę.

Choroba nowotworowa zazwyczaj wymaga kontaktu z różnymi specjalistami, placówkami czy instytucjami – nie tylko medycznymi. Pacjent, obciążony chorobą fizycznie i psychicznie, gubi się w tym gąszczu. Tymczasem na każdym etapie walki z rakiem działania te powinny być odpowiednio skoordynowane, by proces badań, leczenia, rehabilitacji i powrotu do normalnego funkcjonowania w domu, szkole czy pracy przebiegał sprawnie.

Dokument programowy Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (s. 30, 106) proponuje wzmocnienie procesów koordynacji na każdym etapie walki z rakiem poprzez m.in. utworzenie nowej funkcji koordynatora opieki onkologicznej (Działanie 4.3.). Osoba taka powinna posiadać kompetencje w zakresie podstawowej wiedzy medycznej, pomocy prawnej, administracyjnej, psychologicznej i socjalnej. W związku z powyższym należy opracować odpowiedni program szkoleń, którym należałoby objąć średni personel medyczny, czy też studentów kierunku zdrowie publiczne na uczelniach medycznych.

Działanie 27.2 Strategii przewiduje stworzenie modelu szkolenia koordynatorów opieki onkologicznej dzięki programowi, opracowanemu przez zespół przedstawicieli różnych dyscyplin (medycznych, socjalnych, psychoonkologicznych, prawnych). W niniejszym projekcie zarys takiego modelu przygotowano na podstawie rozmów z osobami, które doświadczyły chorób onkologicznych i związanych z nimi innych problemów natury społecznej.

Wobec ograniczonych kosztów grantu, w jego ramach możliwe jest opracowanie programu bazowego przez wymienionych specjalistów. Zarówno jego publikacja, jak i stworzenie platformy e-learningowej wymaga dalszych nakładów, np. ministerialnych (Ministerstwo Zdrowia).