Kod do przyszłości – podregion Koniński

Od września 2019 r. planujemy uruchomić zakupy sprzętu a następnie na przełomie roku 2019/2020 zajęcia w podregionie konińskim w ramach projektu „Kod do przyszłości – podregion Koniński – nr POPC.03.02.00-00-0183/17-02” (wartość całkowita projektu – 1 766 328,00; wartość dofinansowania – 1 663 878,00), który uruchomiliśmy dzięki wygranej w II konkursie 3.2 POPC finansowanemu w 95% ze środków unijnych a w 5% dzięki wkładowi własnemu FREE.

Celem projektu jest

  • zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
  • rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.

Planowane efekty projektu to zwiększenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. W okresie od września 2019 do końca 2020 r. przeszkolimy łącznie ok. 200 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.

Oprócz tego, przeszkolimy także 50 osób dorosłych definiowanych jako pracownicy bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl