Nasi ludzie

Management:

dr hab. Przemysław Polański – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej. Z wykształcenia informatyk (Australia) oraz prawnik (UAM), doktor habilitowany nauk prawnych (Melbourne University, Uniwersytet Wrocławski). Profesor nadzwyczajny w katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. Główny architekt systemu informacji prawnej Legalis Wydawnictwa C.H. Beck. Autor książek i ponad 80 artykułów z obszaru prawa nowych technologii, w tym m.in. „Customary law of the Internet” T.M.C Asser Press, Haga 2007 oraz „Europejskie prawo handlu elektronicznego, Warszawa 2014. Certyfikowany Professional Scrum Master Level 1.

 

Rada Naukowa:

dr Dawid Kot – przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, pełnomocnik Fundacji ds. reprezentacji podmiotu w sprawach dotyczących wniosków i zawierania umów. Wybitny cywilista, specjalista w obszarze prawa umów, prawa nowych technologii i handlu elektronicznego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

mgr Hanna Markiewicz – prawnik, pierwsza doktorantka finansowana ze środków badawczych FREE pozyskanych dzięki grantowi z NCN. Jej badania koncentrują się na problematyce prawa nowych technologii, a konkretnie implikacji zastosowania zasad WCAG 2.0.

mgr Katarzyna Kamińska – koordynator 11 projektów „Kod do przyszłości” realizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w zakresie zarządzania projektami szkoleniowymi na odległość oraz rozliczania wniosków unijnych.

lek. wet. Anna Dombek – biolog i lekarz weterynarii z doświadczeniem w zakresie koordynacji nauczania na odległość dzieci w wieku szkolnym w oparciu o brytyjski model kształcenia. Mentor.

 

Pracownicy i współpracownicy:

mgr Monika Cieniewska  – ekspert w zakresie dostępności cyfrowej, w tym dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych, wieloletni dyrektor biblioteki dla niewidomych Polskiego Związku Niewidomych, z wykształcenia prawnik i doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Rafał Andrykowski – Project Manager Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej odpowiedzialny za relacje z podmiotami zewnętrznymi. Absolwent politologii Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Wieloletni ekspert ds. marketingu oraz bezpieczeństwa w Internecie w Allegro i współpracownik Akademii Leona Koźmińskiego.

Joanna Polańska –Koordynator Projektu Praktyk Studenckich Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej odpowiada za organizację studentów oraz wolontariuszy w procesie wspierania nauczycieli w ramach projektów “Kod do przyszłości”. Manager projektów informatycznych w BAE Systems A Intelligent Systems. Wolontariusz Fundacji.

 

Konsultanci:

dr Krzysztof Garstka – prowadzi działalność naukową w obszarze prawa własności intelektualnej i prawa technologi informacyjnych. W 2016-tym roku obronił doktorat łączący te dwie dziedziny, na University of Nottingham. Jego publikacje ukazały się w wiodących międzynarodowych periodykach, takich jak International Review of Intellectual Property and Competition Law. Przemawiał na wielu specjalistycznych konferencjach, w Polsce, Wielkiej Brytanii i Belgii. Współtworzy projekt badawczy skupiony na zautomatyzowanych środkach egzekwowania praw autorskich, wraz z naukowcami University of East Anglia, oraz jest członkiem projektu World Intermediary Liability Map, prowadzonego przez Stanford University.

mgr Anna Kijo  – ekspert w zakresie nauczania kodowania dzieci. Właściciel szkoły Alfa i Omega w Łodzi. Autorka wielu publikacji, w tym wydanej przez Fundację pozycji „Wesoły Świat Robotów dla klas I – III” oraz „Wesoły Świat Robotów Lego WeDo 2.0 dla klas I – III”.

mgr Tomasz Rupniewski – mentor i koordynator Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, pedagog (UW). Kieruje projektami dydaktycznymi związanymi z nauczaniem dzieci programowania robotów. Przez lata związany z branżą marketingu internetowego oraz edukacją.

Ewa Machnacz  – mentor, wsparcie w zakresie realizacji badań dotyczących edukacji i kognitywistyki.

mec. Marcin Chałupka  – radca prawny, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie szkolnictwa wyższego i awansu naukowego. W latach 2006-2009 związany z Fundacją Rektorów Polskich w tym jako doradca Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, w latach 2007 2009 ekspert formalno-prawny Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestnik prac nad tworzeniem (2004 2005) i nowelizacją (2009/2010) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, pełnomocnik Ministra NiSW. W latach 2013 15 r. w zespole ds. deregulacji Prawa szkolnictwa wyższego Fundacji Rektorów Polskich. Autor m.in. cyklu publikacji w Forum Akademickim, opinii prawnych, analiz problemowych, komentarzy do wybranych przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym. Konsultant FREE w projekcie Ustawa 2.0 – reforma szkolnictwa wyższego. Więcej na www.chalupka.pl.

dr hab. Jerzy Mischke  –  były członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, doktor habilitowany inżynier, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Od wielu lat związany ze środowiskiem e-learningu w Polsce. Członek – założyciel Stowarzyszenia Elearningu Akademickiego.

mgr Anna Stanisławska-Mischke  – były członek Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, filozof (KUL) i wieloletni metodyk e-nauczania i specjalista w zakresie elektronicznej edukacji. Członek – założyciel Stowarzyszenia Elearningu Akademickiego.

 

Wolontariusze:

mec. Ewa Fabian – przewodnicząca Rady, badacz i praktykujący adwokat, związana wcześniej z ESB Matczuk, Matuszak-Leśny Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., entuzjastka prawa własności intelektualnej, technologii blockchain i muzyki, wcześniej badacz na Politechnice Warszawskiej, zainteresowana badaniem zagadnienia lex mercatoria od czasu pracy magisterskiej (UW) w r. 2010.

mgr Katarzyna Łodygowska – woluntariusz Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, prawnik (UW) i założycielka bloga http://matkaprawnik.pl/. Pomagała w Fundacji pozyskiwać środki grantowe oraz koordynowała projekty badawcze.

mgr Magdalena Wałęsiak – woluntariusz Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, prawnik (UAM). Koordynuje prace związane z organizacją szkoleń poza m.st. Warszawą.

mgr Daniel Siciński  – woluntariusz Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej, prawnik (UW), aplikant radcowski. Koordynuje prace związane z tłumaczeniami oraz obsługą prawną.

 

Księgowość

Pomorski Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. – prowadzenie księgowości FREE.