O Fundacji

Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie technologii informatycznych i ich wpływu na społeczeństwo. Przykłady naszych działań:

  • Wspieramy  rozwój kompetencji informatycznych w społeczeństwie poprzez rozwój programów do nauczania programowania dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.
  • Pomagamy w zwalczaniu nierówności w dostępie do treści w Internecie w stosunku do osób niepełnosprawnych.
  • Podejmujemy nowatorskie tematy badawcze, w takich obszarach jak wpływ informatyki na prawo, czy medycynę, budujemy zespoły badawcze i wdrażamy wyniki badań wykorzystując w tym celu narzędzia informatyczne.

Celem Fundacji jest także prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczących efektywności edukacji ze szczególnym naciskiem na badania nad metodyką prowadzenia dydaktyki z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

  • Wspieramy wysiłki na rzecz wypracowania modelu funkcjonowania szkolnictwa w Polsce, ze szczególnym naciskiem na reformę szkolnictwa wyższego, które pozostaje znacznie w tyle za krajami rozwiniętymi.
  • Poszukujemy optymalnych metod i metodyk przekazywania wiedzy, w tym w szczególności tworzenia treści na platformach elearningowych.
  • Tworzymy projekty kursów elearningowych wykorzystując nowoczesne metodyki prowadzenia zajęć w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania informatyki.

Cały czas poszukujemy chętnych do współpracy. Zapraszamy!