Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej jest wiodącym partnerem projektu "Kod do przyszłości"

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Zespół badawczy Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej złożony z pracowników naukowych różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce przygotował w kwietniu 2016 r. projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego i przedstawił go w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Ustawa 2.0. Jak podało Ministerstwo do konkursu zgłosiło się 15 ośrodków naukowych. Projekt FREE  z oceną bardzo dobrąWięcej oProjekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce[…]