Rozpoczynamy współpracę w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Z radością informujemy o fakcie rozpoczęcia współpracy z Politechniką Łódzką jako partnerem wiodącym w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” finansowanym ze środków działania 3.2 POPC. „W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, 1500 mentorów: m.in. nauczycieli, medalistów i finalistów konkursów informatycznych mentorów, przy wsparciu pięciu uczelni politechnicznych: łódzkiej (lidera projektu), wrocławskiej, gdańskiej, warszawskiej, krakowskiej AGH – stworzy programy zajęć i wdroży je podczas zorganizowanych w ramach projektu działań Kół informatycznych. Projekt wspierać będą także stowarzyszenia: Mistrzowie Kodowania, I Love Math oraz Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Na realizację projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa przeznaczyło blisko 50 milionów złotych.”

Choć rola naszej Fundacji w tym projekcie jest bardzo skromna (zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym) to sam pomysł wpisuje się w pełni w cele naszej działalności. Pomożemy tworzyć bardziej efektywny program kształcenia informatycznego nauczycieli i utalentowanej młodzieży przekazując nasze doświadczenia z realizacji projektów dla dzieci z klas I-III. „To ogromna szansa dla utalentowanej informatycznie młodzieży! Rusza Centrum Mistrzostwa Informatycznego – projekt grantowy finansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach którego powstaną zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i średnich.” [Kliknij tutaj]