Zajęcia z nowych technologii dla prawników

Na początku kwietnia Prezes FREE prowadził zajęcia dla studentów i profesorów Uniwersytetu w Alicante z zastosowań nowych technologii informatycznych w pracy prawnika. Zajęcia dotyczyly podstaw programowania w technologiach internetowych, cyberbezpieczeństwa i blockchaina, a także zwalczania bezprawnych treści w cyberprzestrzeni. W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie zajęć.