Ochrona prawa w Metaversum

Z przyjemnością informujemy, że aktywnie bierzemy udział w projekcie finansowanym przez Meta, spółkę stojącą za Facebookiem w ramach współpracy z Wydziałem Prawa na Uniwersytecie w Alicante, który jest partnerem wiodącym w tym projekcie. W ramach zadań badawczych zajmować się będziemy m.in. problematykę zwalczania bezprawnych treści na platformie Metaverse oraz innymi zagadnieniami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. W projekcie biorą udział prawnicy z wybranych państw Unii Europejskiej.