Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku

W związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację wspólnego projektu pt. TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku” wybranego w ramach V konkursu TANGO, FREE ogłasza postępowanie na wyłonienie personelu projektu, który pomoże zrealizować projekt. Szczegóły będą dostępne na stronie Beneficjenta tutaj. Przedmiotem projektu jest opracowanie modelu komercjalizacji dostępnej cyfrowo aplikacji mobilnej do składania podpisów cyfrowych będącej równocześnie alternatywą dla istniejących rozwiązań do podpisywania dokumentów elektronicznych w Polsce. Po przeprowadzeniu badań podstawowych z silnym komponentem badań empirycznych nad dostępnością cyfrową, oraz dzięki doświadczeniu pracy nad tym projektem z osobą niewidomą, Wnioskodawca zdefiniował problem podpisywania i partycypacji w obrocie gospodarczym osób z niepełnosprawnościami wzroku, wybierając jako kierunek działań aplikację mobilną oraz, w ramach tej aplikacji, wybrane węzłowo przykłady funkcjonalności, których praktyczne wdrożenie wymagałoby wykorzystania technik kryptograficznych (w tym biometrii) oraz uczenia maszynowego (sztuczna inteligencja, AI; funkcjonalności takie jak poprawianie tekstu, częściowo automatyczna organizacja i formatowanie tekstu, automatyczne tłumaczenie, narracje-opisy generowane dla udostępnianych użytkownikom elementów wizualnych, adaptacja czytników i OCR do szczególnych potrzeb edukacji cyfrowej, techniki zapisu notatek i ich wyszukiwania dla lepszego zarządzania wiedzą przez osobę niewidomą, system przypomnień i wskazówek informujących o potrzebach osób niewidomych, dostępne kalendarze i sposoby logowania).