Zapraszamy na szkolenie z dostępności cyfrowej

Termin szkolenia: 22 września 2022 r. w ramach Beck Akademii – Prelegent: Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, Mec. Ewa Fabian, mgr Monika Cieniewska

Korzyści:

  • Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online
  • Dostęp do prezentacji prelegenta po szkoleniu
  • Certyfikat uczestnictwa w PDF
  • Darmowy 2-tygodniowy dostęp do systemu Legalis: Moduł Premium Prawo własności intelektualnej publicznej

Czego dotyczy szkolenie?

Państwa członkowskie UE zobowiązały się, aby organy sektora publicznego podjęły środki niezbędne do zwiększenia dostępności swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych poprzez uczynienie ich bardziej postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej ich elementów, w tym elementów niedostępnych cyfrowo ze względu na nadmierne koszty, albo o jej udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Z myślą o poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego dyrektywa 2102/2016 ma na celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wymogów dostępności stron internetowych organów sektora publicznego i ich aplikacji mobilnych, dzięki czemu te strony internetowe i aplikacje mobilne będą bardziej dostępne dla użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

Na szkoleniu dowiesz się czym jest Dyrektywa i ustawa o dostępności cyfrowej, Standardy WCAG oraz obowiązek zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu. Omówimy również podstawowe zasady WCAG z perspektywy technicznej.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie może być źródłem wiedzy zarówno dla pracowników administracji publicznej, jak również dla adwokatów, radców prawnych. Szkolenie adresowane jest do osób koordynujących działania ds. dostępności cyfrowej w organach administracji publicznej i samorządu oraz edukacji. Informacje ze szkolenia przydatne będą również dla osób (działów) zajmujących się stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych w administracji – pod kątem tworzenia opisów przedmiotu zamówienia. Szkolenie adresowane jest również do przedstawicieli instytucji zajmujących się tworzeniem i przekazywaniem informacji (wydawnictw, mediów) oraz do firm informatycznych, zajmujących się dostosowywaniem stron internetowych i mobilnych aplikacji do wymogów przepisów.

Gwarantujemy najwyższy poziom ekspercki!

Jesteśmy prawnikami i znamy Twoje potrzeby. Dlatego naszymi prelegentami są:

Prof. ALK dr hab. Przemysław Polański – Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej. Ekspert w obszarze prawa nowych technologii i informatyki prawniczej.

Monika Cieniewska – ekspertka w zakresie dostępności cyfrowej, w tym dozwolonego użytku na rzecz osób niepełnosprawnych, wieloletnia dyrektor biblioteki dla niewidomych Polskiego Związku Niewidomych.