Zapraszamy na webinar dotyczący regulacji treści w Metaverse

Zapraszamy na webinarium 14.11.2023 o godz. 16:00 podczas którego będziemy zagłębiać się w zawiłe dylematy prawne, przed którymi stoją dostawcy usług Metaverse obsługujący obywateli Unii Europejskiej. Wyzwanie związane z moderacją treści istnieje od czasu pojawienia się Web 2.0. Mechanizmy zaprojektowane do zarządzania skargami dotyczącymi nielegalnych lub szkodliwych treści, takie jak procedury zgłaszania i usuwania lub zgłaszania i podejmowania działań w Stanach Zjednoczonych i UE, ewoluowały z biegiem czasu. Naszym głównym celem będzie zastosowanie ustawy o usługach cyfrowych (DSA) do platform internetowych oferujących doświadczenia podobne do metaświata. Obecnie platformy te korzystają z warunkowego zwolnienia z odpowiedzialności na mocy art. 14 dyrektywy o handlu elektronicznym i są zwolnione z obowiązku aktywnego monitorowania nielegalnych działań na mocy art. 15. Jednakże niedawne uchwalenie art. 17 dyrektywy DSM zapoczątkowało zmiany, które zakłóciły krajobraz bezpiecznych przystani, tworząc potencjalne luki w skądinąd kompleksowym podejściu do odpowiedzialności dostawców usług hostingowych za treści zamieszczane przez ich użytkowników. Podczas tego webinaru odpowiemy na kilka kluczowych pytań, w tym:

• Czy platformy świadczące usługi metaverse są uznawane za dostawców usług hostingowych w rozumieniu dyrektywy o handlu elektronicznym i DSA?

• Czy metaświaty należą do kategorii dostawców usług online zgodnie z definicją DSA?

• Czy dostawcy platform Metaverse nadal mogą korzystać z postanowień „bezpiecznej przystani”?

• Jakie wyzwania mogą się pojawić w związku z wdrożeniem mechanizmu powiadamiania i działania opisanego w DSA?

• Jakie obowiązki mają dostawcy platform internetowych w zakresie blokowania treści lub zawieszania kont użytkowników Metaverse?

• Jak będzie kształtowało się rozstrzyganie sporów online w obszarze Metaverse, biorąc pod uwagę obowiązki nałożone przez DSA?

• Jakie inne instrumenty prawne należy wziąć pod uwagę z punktu widzenia moderacji treści w metaświatach?

Nie przegap tej cennej okazji, aby uzyskać wgląd w złożony krajobraz prawny metaświata i jego powiązania z przepisami europejskimi. Zarejestruj się już teraz na nasze seminarium internetowe „Odkrywanie wyzwań związanych z moderacją treści w Metaverse”.