Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Zakończyliśmy realizację projektu „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku.” Udało nam się zrealizować wszystkie założenia, w tym zdobyć partnera do rozwoju systemu. Przedmiotem projektu było opracowanie modelu komercjalizacji dostępnej cyfrowo aplikacji mobilnej do składania podpisów cyfrowych będącej równocześnie alternatywą dla istniejących rozwiązań do podpisywania dokumentów elektronicznych w Polsce. Po przeprowadzeniu badań podstawowych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki, a następnie projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (TANGO-V-A/0041/2021-00 „Aplikacja mobilna do podpisów cyfrowych dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzroku”) zdefiniowaliśmy problem braku możliwości podpisywania i partycypacji w obrocie gospodarczym osób z niepełnosprawnościami wzroku. Jako kierunek działań wybraliśmy ocenę możliwości stworzenia aplikacji mobilnej do składani podpisów cyfrowych. Zbadaliśmy rynek, jak i oczekiwania odbiorców usług, a także dokonaliśmy analizy ram prawnych definiujących to co faktycznie należy uwzględnić przy projektowaniu aplikacji.

Aplikacja mobilna