Kod do przyszłości

FREE jest partnerem wiodącym w projekcie uczenia dzieci i nauczycieli programowania. Zobacz http://www.koddoprzyszlosci.pl

Partnerstwo ze stowarzyszeniem uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

Partnerstwo ze stowarzyszeniem uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z fundacją zrzeszającą uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w celu realizacji projektu „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”, którego celem jest nauka seniorów praktycznych aspektów korzystania z nowych technologii. Dzięki partnerstwu możliwe będzie wykorzystanie doświadczenia i potencjału uniwersytetów trzeciego wieku w realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowych seniorów powyżej 65 roku życia w Polsce.Więcej oPartnerstwo ze stowarzyszeniem uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce[…]

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z Fundacją „Szansa dla  Niewidomych” oraz Fundacją „Girls Code Fun” w celu realizacji projektu „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”, którego celem jest nauka seniorów praktycznych aspektów korzystania z nowych technologii. Dzięki partnerstwu możliwa będzie bardziej efektywna i szersza współpraca na rzecz realizacji idei podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów powyżej 65 rokuWięcej oPartnerzy w konkursie 3.1 POPC[…]

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

FREE ogłasza nabór partnerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach Działania 3.1  Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza oferta jest skierowana do gmin, uniwersytetów trzeciego wieku, oraz organizacji pozarządowych, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych dla seniorów obejmującychWięcej oNabór partnerów do konkursu 3.1 POPC[…]