Kod do przyszłości

FREE jest partnerem wiodącym w projekcie uczenia dzieci i nauczycieli programowania. Zobacz http://www.koddoprzyszlosci.pl

Rozwijamy grono partnerów. Wesprze nas „Wspólnota”!

Rozwijamy grono partnerów. Wesprze nas „Wspólnota”!

Z przyjemnością informujemy, że naszą inicjatywę podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów w ramach działania 3.1 POPC wsparły kolejne organizacje w Polsce, w tym wydawca „Wspólnoty” jako partner merytoryczny. Niedawno dołączyły do nas także Stowarzyszenie Manko, Spółdzielnia Fajna oraz fundacja zrzeszającą uniwersytety trzeciego wieku w Polsce. Jednocześnie, udostępniamy nowy wzór porozumienia z gminami w ramach projektu POPC 3.1 dotyczącegoWięcej oRozwijamy grono partnerów. Wesprze nas „Wspólnota”![…]

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Partnerzy w konkursie 3.1 POPC

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej podpisała umowę partnerstwa z Fundacją „Szansa dla  Niewidomych” oraz Fundacją „Girls Code Fun” w celu realizacji projektu „Wolny Uniwersytet Cyfrowy”, którego celem jest nauka seniorów praktycznych aspektów korzystania z nowych technologii. Dzięki partnerstwu możliwa będzie bardziej efektywna i szersza współpraca na rzecz realizacji idei podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów powyżej 65 rokuWięcej oPartnerzy w konkursie 3.1 POPC[…]

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

Nabór partnerów do konkursu 3.1 POPC

FREE ogłasza nabór partnerów do przeprowadzenia szkoleń w ramach Działania 3.1  Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza oferta jest skierowana do gmin, uniwersytetów trzeciego wieku, oraz organizacji pozarządowych, które byłyby zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń stacjonarnych oraz zdalnych dla seniorów obejmującychWięcej oNabór partnerów do konkursu 3.1 POPC[…]