Kod do przyszłości

FREE jest partnerem wiodącym w projekcie uczenia dzieci i nauczycieli programowania. Zobacz http://www.koddoprzyszlosci.pl

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej poszukuje partnerów do działania 3.2 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wnioski o dofinansowanie edukacji małych dzieci w zakresie programowania można składać do 30 listopada 2016 r. Programem rozwoju kompetencji cyfrowych mają zostać objęci nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych,Więcej oInnowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej[…]

Zasady WCAG 2.0

Zasady WCAG 2.0

Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome oraz słabowidzące mają szczególnie utrudniony dostęp do bogactwa treści prezentowanych w Internecie. Celem projektu jest stworzenie grupy badawczej obejmującej także osoby niewidome oraz słabowidzące, która dokona analizy prawnych aspektów najnowszej wersji zasad udostępniania treści w Internecie z perspektywy prawa krajowego, unijnego oraz międzynarodowego oraz ich faktycznego stosowania w polskiejWięcej oZasady WCAG 2.0[…]

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce

Zespół badawczy Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej złożony z pracowników naukowych różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce przygotował w kwietniu 2016 r. projekt założeń reformy szkolnictwa wyższego i przedstawił go w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Ustawa 2.0. Jak podało Ministerstwo do konkursu zgłosiło się 15 ośrodków naukowych. Projekt FREE  z oceną bardzo dobrąWięcej oProjekt założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce[…]