Zasady WCAG 2.0

Osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome oraz słabowidzące mają szczególnie utrudniony dostęp do bogactwa treści prezentowanych w Internecie. Celem projektu jest stworzenie grupy badawczej obejmującej także osoby niewidome oraz słabowidzące, która dokona analizy prawnych aspektów[…]