Dostępność cyfrowa 2020. Raport FREE.

W 2020 roku intensywnie pracowaliśmy w Fundacji nad zagadnieniami dotyczącymi problematyki dostępności cyfrowej, w tym realizowaliśmy
zaplanowane badania empiryczne w projekcie naukowym „Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie
z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0” (NCN 2016/22/E/HS5/00434).

Dostępność cyfrowa jest tematem, który realizujemy samodzielnie i niezależnie, jako projekt naukowy. Zainteresowanie w Polsce i na świecie zagadnieniami dostępności cyfrowej wyraźnie ostatnio rośnie. Świadczą o tym nie tylko nowe prawa w obszarze dostępności (jak choćby ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Dz.U. 2019 poz. 848) oraz programy, jak krajowy Program Dostępność Plus i polityki unijne. Wyraźnie zwiększa się liczba spraw sądowych dotyczących dostępności cyfrowej w USA (co opisaliśmy w raporcie, opierając się na analizach innych organizacji), a trend rosnącego znaczenia użyteczności projektowania dla maksymalnej liczby użytkowników będzie można obserwować w kolejnych latach także w innych krajach.

Problem dostępności stał się bardziej namacalny w okresie pandemii – ze względu na rosnące znaczenie narzędzi informatycznych, do pracy, edukacji i rozrywki. Osoby niepełnosprawne docenia się dziś także za to, że potrafią z ogromną sprawnością i kreatywnością dostosowywać się do zmieniających warunków i przeszkód (więcej w tym ciekawym artykule Stevena Aquino „On The Pandemic And Accessibility” na Forbes – https://www.forbes.com/sites/stevenaquino/2021/01/04/on-the-pandemic-and-accessibility/?sh=3b2639215dee). Wspieranie edukacji elektronicznej, nauki i kreatywności oraz walka z wykluczeniem cyfrowym to zasady, które przyświecają także naszej organizacji.

Informacje o niektórych pracach wykonanych przez zespół wraz z ekspertami, z którymi współpracowaliśmy, zebraliśmy w raporcie dostępnym tutaj: [Dostępność cyfrowa. Digital Accessibility 2020. Report by FREE fin]. Zainteresowanych tą problematyką zapraszamy do lektury.